Markanızın için uygun olan logo tasarım çeşitleri ve türü hangisi?

Bu makale sizin için uygun olan logo tasarım çeşitleri ve türlerini öğrenmenize yardımcı olacak ve kolay karar vermenizi sağlayacak bilgiler içermektedir.

Logo tasarımı denince günümüzde bir çok insanın aklına gelen ilk şey basit grafik bazlı görseller olmaktadır. Yada markaları ve kurumları temsil eden ikonik formdaki semboller veya görüntülerdir de diyebiliriz. Müşteriler yada kitleler tarafından logoyu değerli kılan bir kaç unsur vardır. Bunlar marka popülerliği, marka değeri, kalite standartları, duygusal bağ yada bir takıma olan fanatiklik olarak sıralayıp devam edebiliriz. Durum bu kadar basite indirilmiş olarak ele alınırken bir logonun arka planındaki karmaşık düzenin farkında değildirler. Logo marka iletişim stratejisi için en önemli unsurlar içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle oluşturacağınız bu iletişim stratejisinin temellerini atarken ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Markanız için gerekli olan logo tasarım türünüzün nasıl bir şekle sahip olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olun. O halde global olarak kabul görmüş logo tasarım çeşitleri ve türlerine göz atalım.

Logo Tasarım Çeşitleri / Amblem Tasarım Türü Örnekleri
Logo Tasarım Çeşitleri / Amblem Tasarım Türü Örnekleri

Amblem, Belirtke, Arma

Amblem tasarımı en eski logo tasarım türü olarak kabul görmektedir. Ayrıca amblemler mühür, arma olarak da bilinmektedir.Amblem tasarımlarını tarihte orta çağdan günümüze kadar kullanıldığını görebilmek mümkündür. Logo kavramının ortaya çıkmasında büyük bir rolü vardır. Amblem tasarımında bilinen kuralların en başında yazı ve grafik hatlarının bir sınır içerisinde bir arada oluşudur. Eğer yazı amblemden çıkartılırsa ortaya çıkan görselin tüm formu ve anlamı bozulacaktır. Aynı şekilde amblem içerisinde yer alan çizim yada sembol yazıdan çıkartılırsa yine anlamsız bir görüntü ortaya çıkacaktır. Amblemler markaya klasik bir görünüm katmakla birlikte kalite algısını da yükseltmektedir. Grafik formları normal logo tasarımlarına nazaran daha karmaşık ve detaylı bir yapıda olabilir.Amblem tasarımlarında sıkça rastlayacağınız bir diğer konu ise genel olarak ince grafik tasarım hatlarına sahiptirler.Ayrıntılı sembol ve ikon görüntülerinde içerisinde yer aldığını görebilmeniz de mümkündür. Logo tasarım çeşitleri arasında günümüzde oldukça yoğun olarak kullanılan bir tasarım türüdür.

Logo Tasarım Çeşitleri / Logotype Tasarım Türü Örnekleri
Logo Tasarım Çeşitleri / Logotype Tasarım Türü Örnekleri

Logotype Yazısal ve Metinsel Tasarımlar

Logotype tasarım türü genel olarak yazısal ve metin bazlı tasarımlar olarak bilinmektedir. Logotype tasarımını oluşturan genel görünüm marka isminden oluşmaktadır. Genelde logotype çalışmalarında yer alan tipografi tasarımı markaya yönelik özgün olarak çizilir. Logotype sadece yazısal tasarımlardan oluştuğundan dolayı ona eşlik eden bir logo tasarımı olmaz. Tasarımda kullanılan unsurlar harflerin tasarımı ve renk seçeneklerinden oluşmaktadır. Logotype tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı kabul görmüş genel kurallar vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi marka isminin olabildiğince okunaklı olması ve kendine özgün hatları içerisinde barındırmasıdır. Logotype tasarım türü günümüzde bir çok global marka tarafından kullanılmaktadır.

Wordmark Logo Tasarım Örnekleri
Wordmark Logo Tasarım Örnekleri

Wordmark, İşaret Deseni, İkon

Logotype tasarım çeşidi kendi başlığı altında 2 farklı alt kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki wordmark / işaret deseni yada stili olarak geçmektedir. Wordmark logo tasarım türü için logotype başlığında açıkladığımız genel kurallar kabul görmektedir. Ait olduğu markaya özgün olarak çizilen bu yazı tipleri

Monogram Logo Tasarım Örnekleri
Monogram Logo Tasarım Örnekleri

Lettermark, Monogram Logo Tipi

Lettermark Monogram logo tipi bir şirketin marka isminin uzun olması halinde sadece baş harflere yer verilerek hazırlanan çalışma türüdür. Monogram logo tasarımı tek harf ile yapılamamaktadır, çalışmada en az 2 harfin olması gerekmektedir.

Logo Tasarım Çeşitleri / Sembol Tasarım Türü Örnekleri
Logo Tasarım Çeşitleri / Sembol Tasarım Türü Örnekleri

 Marka Sembolü, Marka İşareti

Sembol Logo Tasarım Örnekleri
Marka sembolü içerikli çalışmalar soyut kavramların birden fazla konunun kombinasyonu ile meydana getirilir. Sembol logo tasarımları marka ismi olmadan da kullanıldığında markayı temsil edebilme gücüne sahiptirler. Bu tarz tasarımlarda ön planda olan ana fikir, logo içerisine yatan mesajı en net ve anlaşılır biçimde kitlesine ulaştırmayı hedefler. Marka sembolü tasarımı da kendi altında farklı tasarım kategorilerine ayrılarak ele alınabilir. Bu kategoriler tasarımın yapılacağı tarz, yöntem ve şekil ile alakalıdır. Marka sembolü tasarımında negatif alan kullanılarak oluşturulan bir logo tasarımı aynı zamanda sembol olarak da kullanılabilir. Yazıyı daha fazla detaylandırınca içinden çıkılmaz bir hal aldığının farkındayız. Logo tasarım çeşitleri için bu ilerleyişi sürecini marka isminden ayrışıp sadece sembol kullanmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

Starbucks Logo Tasarım Tarihi Geçmişi
Starbucks Logo Tasarım Tarihi Geçmişi

Sadece Marka Sembolü / İşareti Kullanan Şirketler
Günümüzde sadece marka sembolü ile görsel iletişimini sürdüren şirketlere örnek olarak Starbucks, Apple, Nike, Shell, Cnbc’yi gösterebiliriz. Markların görsel iletişim faaliyetlerinde logolarını sadece sembol olarak kullanmaları zaman, reklam, etkileşim ve iletişimleri ile doğru orantılıdır. Yeni faaliyet içerisinde olan bir kurum yada kuruluşun bu şekilde seçim yapması sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.

Logo Tasarım Çeşitleri / Soyut Logo Tasarım Türü Örnekleri
Logo Tasarım Çeşitleri / Soyut Logo Tasarım Türü Örnekleri

Soyut Logo Tasarım Türleri

Bu tarz logo tasarımları genel olarak soyut bir görüntü fikri üzerine hazırlanılır. Aynı zamanda resimsel olarak abstract tanımları da kullanılmaktadır. Soyut logo tasarımları üzerinde daha önce tanıyabileceğiniz bir görüntü yerine simetrik, geometrik form ve resimsel ögelerin kullanıldığını görürsünüz. Bu tarz logo tasarımlarına en iyi örnek Pepsi, Nike, markasının kullandığı logo çalışmalarını gösterebiliriz. Soyut logolarda yansıttığı kültürel etkilerden dolayı endişe oluşturacak bir durum oluşmaz. Görselliğin ön planda olduğu bu tür logo tasarım çalışmalarının birden fazla kullanım şekli olmaktadır. Bir logo tasarım çalışması aynı anda birden fazla tasarım türüne dahil olabilmektedir, bu durum tasarım hazırlanma tekniği ve çalışmanın oluşturulması ile ilgilidir. Logo tasarım çeşitleri için yoğun olarak kullanılan bir türü olarak gösterilebilir.